Norway

Norska kunder kan handa hos Bole i Norge, Klicka på kartan eller här!

Norwegian customers can buy our products at Bole in Norway, click on the map or here!

Finland

Finska kunder kan handla hos Healthy Horse.

Finnish customers can buy our products at Healthy Horse.

Healthy Horse 

Tina Ek-Bernas

Valsbergsvägen 581, 64610 Övermark, Finland

Tfn +358 (0)400-361900

tinaekbernas@yahoo.com

Nås lättast via telefon

Christina Vikstrand

Sandhedsvägen 146, 64510 Nämpnäs, Finland

Tfn +358 (0) 50-3496382

vikstrand@hotmail.com

Nås lättast via mail

Sweden

bole.se

 

Malin Fimmerstad, Vara

Activ Mineral & Hövelers produkter. Malin är även säljansvarig för Activ Mineral & Höveler.

Assarsgatan 4, 53431 VARA. Telefon 070-670 7750. Mail: malin.fimmerstad@dynamiab.se

Marias Hästeri, Gotland

Activ Mineral & Hövelers produkter.

Maria Johansson GRÖTLINGBO SKRADARVE 209, 623 38 Havdhem.

Telefon: +46 73 637 49 65 http://www.mariashasteri.se/

Tommy Skybjer Hovslageri, Nykil

Activ Minerals produkter. Kristina Skybjer. Tele 070-207 14 34.

Visätter Norrgård 1, 590 52 Nykil

Hovslageriservice, Ruda

Activ Minerals produkter. Pernilla Ragnar Syren Örnås 113, 570 76 Ruda. Tele 070-693 82 29